Privacy

Privacy

Privacyverklaring van CompuGroup Medical Belgium bvba Webshop

 

 

Wij, CompuGroup Medical Belgium bvba (hierna CGM), zijn blij met uw bezoek aan onze shop en uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij willen dat u zich veilig voelt bij een bezoek aan onze shop. Hieronder willen wij u kennis laten maken met de informatie die wij bij CGM verzamelen tijdens uw bezoek aan onze shop en hoe deze informatie wordt gebruikt.

 

 1. Toepassingsgebied

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor de shop van CompuGroup Medical Belgium bvba en voor de verbonden onlinediensten en onlinediensten van CompuGroup Medical Belgium bvba. Zij is niet van toepassing op bestaande links naar externe bedrijven.

 

 1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Informatie die niet direct verband houdt met uw werkelijke identiteit - zoals favoriete internetpagina's of het aantal gebruikers van een pagina - zijn geen persoonsgegevens.

CGM slaat de volgende gegevenstypes op uw servers op bij gebruik van de shop:

 • Contract- en registratiegegevens
 • Order gerelateerde gegevens
 • Gegevens met betrekking tot de technische werking

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming verplichten wij ons ertoe alle contractgegevens, registratiegegevens, order gerelateerde gegevens en gegevens met betrekking tot de technische werking na beëindiging van uw contract te verwijderen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om eventuele commerciële en fiscale bewaartermijnen in acht te nemen, waardoor de onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kan worden verhinderd.

 

 

2.1 Contract- en registratiegegevens

Contract- en registratiegegevens dienen om een contractuele relatie tussen de klant en CGM Belgium Bvba toe te wijzen en te ondersteunen. Deze gegevens omvatten

 Gebruikersgegevens

  • Voornaam
  • Familienaam
  • E-mailadres
  • Paswoord
 • Praktijkgegevens
  • Naam van de medische instelling
  • Facturatieadres
  • Leveringsadres
  • Land
  • Telefoonnummer
 • Indien beschikbaar
  • Beschikbare SAP-ID (CGM-klantnummer)
  • Postcode

Bovendien kunt u vrijwillig verdere gegevens toevoegen om de communicatie te vereenvoudigen:

 • Aanspreking
 • Titel
 • Btw-nummer
 • Faxnummer
 • Andere namen van de instelling
 • Bankgegevens (automatische incassomachtiging)

De gegevens met betrekking tot het contract en de registratiegegevens worden opgeslagen op de CGM-server in Duitsland.

 

2.3 Gegevens betreffende de technische werking

Als u onze shop bezoekt, slaan onze webservers standaard de volgende gegevens tijdelijk op ten behoeve van de veiligheid van het systeem:

 • de verbindingsgegevens van de aanvragende computer,
 • de shoppagina's die u bij ons bezoekt,
 • de datum en de duur van het bezoek,
 • de identificatiegegevens van de browser en van het type van besturingssysteem dat u gebruikt,
 • en de website van waaruit u ons bezoekt.

Aanvullende persoonlijke informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld als onderdeel van een registratie, enquête, contract of informatieaanvraag. Als u onze shop gebruikt, worden de volgende gegevens tijdelijk opgeslagen ten behoeve van de veiligheid van het systeem:

 

De gegevens voor de technische werking worden opgeslagen op de CGM-server in Duitsland. De tijdens die verzameld worden tijdens het gebruik van de online shop worden uiterlijk binnen 30 dagen gewist. Het IP-adres wordt alleen in het hoofdgeheugen opgeslagen voor de duur van uw bezoek.

 

 

 1. Gebruik en overdracht van persoonsgegevens

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de technische administratie van de shop en om aan uw wensen en eisen te voldoen, d.w.z. om het met u gesloten contract te verwerken of om uw vragen te beantwoorden. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor product gerelateerde enquêtes en marketingdoeleinden als u ons uw toestemming hebt gegeven of als u - voor zover de wettelijke voorschriften daarin voorzien - geen bezwaar hebt gemaakt.

De bewaartermijn van deze gegevens is afhankelijk van het doel ervan. Wij bewaren de contractuele gegevens slechts zolang als het nodig is om de contractuele relatie na te komen of zolang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Gegevens die op basis van uw toestemming worden verzameld en verwerkt, worden slechts bewaard voor zolang als uw toestemming van kracht is.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven, verkocht of op andere wijze overgedragen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking van het contract of als u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat wij uw adres- en bestelgegevens doorgeven aan onze verkooppartners bij het bestellen van producten. De ontvangers van deze gegevens worden in de leveringsbevestiging aan u genoemd.

 1. Informatie over het bedrijf

De bedrijven van CGM willen graag contact met u opnemen om u te informeren over aanbiedingen en ander nieuws over onze producten en diensten. Als u zich registreert bij onze shop, vragen wij u om ons te laten weten of u directe nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen. Als klant van CGM blijft u uiteraard de nodige informatie ontvangen over belangrijke wijzigingen in verband met bestaande contracten (bv. softwarepublicaties).

 1. Gebruik van cookies

"Cookies" zijn kleine bestandjes die ons in staat stellen om specifieke informatie over u, de gebruiker, op uw computer op te slaan terwijl u onze shop bezoekt. Cookies helpen ons om informatie te verzamelen over de frequentie van het gebruik en het aantal gebruikers van onze shop, alsook om onze offertes zo handig en efficiënt mogelijk te maken voor u. Het doel van het gebruik deze cookies is om u een optimale gebruikersondersteuning te bieden, om u te "herkennen" en om u de meest mogelijk gevarieerde shop en nieuwe inhoud voor te stellen bij herhaaldelijk gebruik. De inhoud van een cookie is beperkt tot een identificatienummer. Naam, IP-adres, enz. zullen niet opgeslagen worden. Een individueel profiel van uw gebruikersgedrag wordt niet opgesteld.

 

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van onze aanbiedingen zonder cookies. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren, beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat die u waarschuwt zodra er een cookie wordt verzonden. U kunt de cookies ook altijd van de harde schijf van uw pc verwijderen (map: "Cookies"). Houd er echter rekening mee dat u in dat geval een beperkte weergave van de shop en een beperkte gebruikersbegeleiding mag verwachten.

 1. Gebruik van pixeltags

CGM maakt gebruik van Google cookies voor marketingdoeleinden, enkel als u ons uw toestemming hebt gegeven of als u - voor zover de wettelijke voorschriften daarin voorzien - geen bezwaar hebt gemaakt.

Verdere informatie over deze cookies kunt u terugvinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 1. Matomo (voorheen Piwik)

 Deze shop gebruikt Matomo. Dit is een zogenaamde webanalyseservice. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die ons in staat stellen om het gebruik van de shop te analyseren. Voor dit doel wordt de door de cookies gegenereerde gebruiksinformatie (inclusief uw anoniem IP-adres) naar onze server overgebracht en opgeslagen voor gebruiksanalyses om onze shop te optimaliseren. Tijdens dit proces wordt uw IP-adres onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker voor ons anoniem blijft. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze shop wordt niet bekend gemaakt aan derden. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware aan te brengen, maar in dat geval is het mogelijk dat u niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Indien u niet akkoord gaat met de opslag en evaluatie van deze gegevens van uw bezoek, kunt u bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik ervan door met de muis te klikken. In dit geval wordt een zogenaamde opt-out cookie in uw browser opgeslagen, wat betekent dat Matomo geen sessiegegevens verzamelt. Let op: Als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat de opt-out-cookie ook wordt verwijderd en mogelijk door u opnieuw moet worden geactiveerd.

Hier kunt u bepalen of er een unieke webanalyse-cookie in uw browser mag worden opgeslagen om de exploitant van de shop in staat te stellen verschillende statistische gegevens te verzamelen en te analyseren.

Als u opt-out wilt activeren, klikt u op de link om de cookie voor het deactiveren van Matomo in uw browser te plaatsen. Uw bezoek aan deze shop wordt momenteel gevolgd door Matomo Web Analytics.

 

 1. Gebruik van Cloudflare

Wij maken op onze website gebruik van het Content Delivery Network (CDN) van Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Duitsland (Cloudflare). Dit doen wij om de veiligheid en snelheid van onze website te waarborgen. Dit komt overeen met ons legitiem belang (Art. 6 par. 1 lid. f AVG).

Een CDN is een netwerk van gedistribueerde servers dat in staat is om de levering van content aan de websitegebruiker te optimaliseren. Cloudflare slaat uw informatie voornamelijk op in de Europese Economische Ruimte, op basis van de huidige locatie van de websitebezoeker.

Cloudflare verwerkt dataverkeer tussen ons bedrijf en de websitebezoekers. De volgende gegevens kunnen daarbij worden verzameld:

 • het IP-adres
 • de bezochte website
 • het type browser dat wordt gebruikt
 • het besturingssysteem
 • de verwijzende URL
 • de aanvragende provider

Cloudflare slaat geen persoonlijke gegevens op en deelt geen gebruikersgegevens met derden. In de meeste gevallen worden de noodzakelijke datalogs na 24 uur verwijderd.

De functionaliteit van onze website kan niet worden gegarandeerd zonder deze verwerking.

Cloudflare heeft nalevingsmaatregelen geïmplementeerd voor internationale gegevensoverdrachten. Deze zijn van toepassing op alle wereldwijde activiteiten waarbij Cloudflare persoonsgegevens verwerkt in de EU. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC's) van de EU. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/.

 

 1. Linken naar sociale netwerken

CGM maakt gebruik van Google cookies voor marketingdoeleinden, enkel als u ons uw toestemming hebt gegeven of als u - voor zover de wettelijke voorschriften daarin voorzien - geen bezwaar hebt gemaakt.

Verdere informatie over deze cookies kunt u terugvinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

 1. Beveiliging

CGM neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens gecodeerd tijdens de overdracht met behulp van de Secure Socket Layer technologie (SSL). Dit betekent dat als uw browser SSL ondersteunt, de communicatie tussen uw computer en de CGM-servers een erkende coderingsmethode gebruikt. Indien u per e-mail contact wilt opnemen met CGM, willen wij u erop wijzen dat de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet gegarandeerd is. De inhoud van e-mails kan door derden worden bekeken. Wij raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie uitsluitend per post te sturen.

 1. Uw rechten

U heeft het recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht op correctie, beperking van de verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid en verwijdering van deze gegevens.

Als u uw toestemming geeft aan CGM Belgium bvba, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment met werking voor de toekomst in te trekken. Wij verbinden ons ertoe alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. Wij zijn echter wettelijk verplicht om mogelijke commerciële en fiscale bewaartermijnen in acht te nemen, wat de onmiddellijke verwijdering van deze gegevens kan verhinderen. Indien deze redenen van invloed zijn op de verwijdering, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de voor u verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken.

 

 1. Wijzigingen met betrekking tot dit privacybeleid

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan worden gewijzigd en aangepast. Elke versie van dit Privacybeleid kan worden geïdentificeerd aan de hand van de datum en de versie aan het einde van dit Privacybeleid. Bovendien archiveren wij alle voorgaande versies van dit Privacybeleid voor uw beoordeling op verzoek.

 

 1. Verantwoordelijke voor CGM Belgium Bvba

https://shop.cgm.com/be/nl_BE/start/over-ons/colofon/

 

 1. Gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming  van de Belgische CGM ondernemingen via dpo.be@cgm.com, die tot uw beschikking staat in geval van verzoeken om informatie of klachten verantwoordelijk voor CompuFit, Daktari en CGM Belgium:


Stefan Bartosch
CompuGroup Medical Belgium bvba
Brusselsesteenweg 283/10
9230 WETTEREN

Verantwoordelijke voor labo:
Jean-Marc Houbben
CGM LAB Belgium S.A.
Rue Prés Champs 25b
4671 BARCHON

Gegevensbeschermingsfunctionairs

Hilgers Fred
CompuGroup Medical Belgium
dpo.be@cgm.com

Verantwoordelijke autoriteit

Voor CompuGroup Medical Belgium bvba en CGM LAB Belgium S.A.is:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Versie: 2.0
Datum: 08/04/2021

 

Politique de confidentialité de CompuGroup Medical Belgium bvba

Boutique en ligne

 

Nous, CompuGroup Medical Belgium bvba (nommé ci-après CGM), sommes heureux de votre visite sur notre boutique et de l'intérêt que vous portez à notre entreprise et à nos produits et services. La protection de vos données à caractère personnel est importante pour nous et nous voulons que vous vous sentiez en sécurité lorsque vous visitez notre boutique. Dans ce qui suit, nous souhaitons vous présenter les informations que nous recueillons chez CGM lors de votre visite de notre boutique et la manière dont ces informations sont utilisées.

 

 • Champ d'application

La présente déclaration de protection des données s'applique à la boutique de CompuGroup Medical Belgium bvba ainsi qu'aux services en ligne liés et aux services en ligne de CompuGroup Medical Belgium bvba. Elle ne s'applique pas aux liens existants vers des sociétés externes.

 

 • Collecte et traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont des données individuelles sur la situation personnelle ou factuelle d'une personne physique spécifique ou identifiable. Il s'agit notamment d'informations telles que votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone. Les informations qui ne sont pas directement associées à votre véritable identité - telles que les pages Internet préférées ou le nombre d'utilisateurs d'une page - ne sont pas des données personnelles.

CGM stocke les types de données suivants sur vos serveurs lorsque vous utilisez la boutique:

 • Données de contrat et d'enregistrement
 • Données relatives aux commandes
 • Données de traitements techniques

Conformément à la loi sur la protection des données, nous nous engageons à supprimer toutes les données contractuelles, les données d'enregistrement, les données relatives aux commandes et les données relatives au traitement technique après la fin de votre contrat. Cependant, nous sommes légalement tenus de respecter d'éventuelles périodes de conservation commerciales et fiscales, ce qui peut empêcher la suppression immédiate de ces données.

 

2.1 Données de contrat et d'enregistrement

Les données relatives au contrat et à l'enregistrement servent à attribuer et à soutenir une relation contractuelle conclue entre le client et CGM Belgium bvba. Ces données comprennent :

 • Données de l'utilisateur
  • Prénom
  • Nom de famille
  • Courriel
  • Mot de passe
 • Données relatives au cabinet
  • Nom de l'établissement médical
  • Adresse de facturation
  • Adresse de livraison
  • Pays
  • Numéro de téléphone
 • Si disponible
  • SAP ID existant (Numéro de client CGM)
  • Code postal

 

De plus, vous pouvez ajouter volontairement d'autres données afin de simplifier la communication:

 • Formule d'appel
 • Titre
 • Numéro de TVA
 • Numéro de fax
 • D'autres noms de l'établissement
 • Données bancaires (autorisation de prélèvement automatique)

Les données relatives au contrat et aux données d'enregistrement sont stockées sur le serveur de CGM en Allemagne.

 

2.3 Données de traitement technique

Lorsque vous visitez notre boutique, les données suivantes sont stockées temporairement par défaut sur nos serveurs web pour des raisons de sécurité du système:

 • les données de connexion de l'ordinateur demandeur,
 • les pages de la boutique que vous visitez chez nous,
 • la date et la durée de la visite,
 • les données d'identification du navigateur et du type de système d'exploitation utilisés,
 • et le site web à partir duquel vous nous visitez.

Les informations personnelles supplémentaires telles que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre courriel ne seront pas collectées, sauf si vous les fournissez volontairement, par exemple dans le cadre d'un enregistrement, d'une enquête, d'un contrat ou d'une demande d'information. Si vous utilisez notre boutique, les données suivantes seront stockées temporairement pour des raisons de sécurité du système :

Les données relatives au traitement technique sont stockées sur le serveur de CGM en Allemagne. Les données collectées lors de l'utilisation de la boutique en ligne seront supprimées au plus tard dans les 30 jours. L'adresse IP n'est stockée dans la mémoire principale que pour la durée de votre visite.

 

 

 

 • Utilisation et transfert de données à caractère personnel

Nous utilisons les données à caractère personnel que vous nous avez fournies exclusivement à des fins d'administration technique de la boutique et pour répondre à vos souhaits et exigences, c'est-à-dire pour traiter le contrat conclu avec vous ou pour répondre à vos demandes. Nous n'utilisons ces données pour des enquêtes sur les produits et à des fins de marketing que si vous nous avez donné votre accord ou si vous ne vous y êtes pas opposé, dans la mesure où les dispositions légales le prévoient.

La durée de conservation de ces données dépend de leur finalité. Nous ne conservons les données contractuelles que pendant la durée nécessaire à l'exécution de la relation contractuelle ou pendant la période où nous y sommes légalement tenus. Les données collectées et traitées sur la base de votre consentement ne seront conservées que tant que celui-ci restera effectif.

Vos données personnelles ne seront pas transmises, vendues ou transférées à des tiers, sauf si cela est nécessaire pour le traitement du contrat ou si vous y avez expressément consenti. Par exemple, il peut être nécessaire pour nous de transmettre votre adresse et vos données de commande à nos partenaires commerciaux lors de la commande de produits. Les destinataires de ces données vous seront indiqués dans la confirmation de livraison.

 

 • Information sur l'entreprise

Les entreprises de CGM souhaitent vous contacter pour vous informer des offres et autres nouvelles concernant nos produits et services. Lorsque vous vous enregistrez pour notre boutique, nous vous demandons de nous indiquer si vous souhaitez recevoir directement des newsletters de notre part. En tant que client de CGM, vous continuerez bien sûr à recevoir les informations nécessaires sur les changements importants en rapport avec les contrats existants (par exemple, publication de logiciels).

 • Utilisation de cookies

Les "cookies" sont de petits fichiers nous permettant de stocker des informations spécifiques à votre sujet en tant qu’utilisateur, sur votre ordinateur pendant que vous visitez notre boutique. Les cookies nous aident à collecter des informations sur la fréquence d’utilisation et le nombre d'utilisateurs de notre boutique et de rendre nos offres le plus facile à utiliser et efficace possible pour vous. Le but d’utiliser ces cookies est de vous offrir un guidage utilisateur optimal, de vous “reconnaître”, et de vous présenter le plus que possible une boutique variée et du nouveau contenu, en cas d'utilisation répétée. Le contenu d’un cookie est limité à un numéro d’identification. Le nom, l’adresse IP, etc. ne seront pas stockés. Un profil individuel de votre comportement d’utilisateur ne sera pas établi.

 

Il est également possible d'utiliser nos offres sans cookies. Vous pouvez désactiver le stockage de cookies dans votre navigateur, le limiter à certains sites web ou configurer votre navigateur de manière à ce qu'il vous avertisse dès qu'un cookie est envoyé. Vous pouvez également supprimer les cookies du disque dur de votre ordinateur à tout moment (dossier : "Cookies"). Veuillez toutefois noter que dans ce cas, vous devez vous attendre à un affichage limité de la boutique et à un guidage limité de l'utilisateur.

 

 

 • Utilisation des pixels-espions

 

CGM utilise les cookies Google à des fins de marketing uniquement si vous nous avez donné votre consentement ou - dans la mesure où les dispositions légales le prévoient - si vous ne vous y êtes pas opposé.

Vous trouverez de plus amples informations sur ces cookies à l'adresse https://policies.google.com/privacy?hl=fr.

 

 • Matomo (avant Piwik)

 

Cette boutique utilise Matomo. Il s'agit d'un soi-disant service d'analyse du web. Matomo utilise ce qu'on appelle des "cookies". Il s'agit de fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur et qui nous permettent d'analyser l'utilisation de la boutique. À cette fin, les informations d'utilisation générées par les cookies (y compris votre adresse IP anonyme) sont transférées à notre serveur et stockées à des fins d'analyse de l'utilisation afin d'optimiser notre boutique. Au cours de ce processus, votre adresse IP est immédiatement rendue anonyme afin que vous, en tant qu'utilisateur, restiez anonyme pour nous. Les informations générées par les cookies concernant votre utilisation de cette boutique ne seront pas divulguées à des tiers. Vous pouvez empêcher l'utilisation des cookies en effectuant les réglages appropriés dans votre logiciel de navigation, mais dans ce cas, il est possible que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctions de ce site web dans leur intégralité.

Si vous n'êtes pas d'accord avec le stockage et l'évaluation de ces données lors de votre visite, vous pouvez vous opposer à leur stockage et à leur utilisation en cliquant avec la souris. Dans ce cas, un cookie de non-acceptation (dit "opt-out") est stocké dans votre navigateur, ce qui signifie que Matomo ne collecte aucune donnée de session. Attention : si vous supprimez vos cookies, cela signifie que le cookie de non-acceptation sera également supprimé et devra peut-être être réactivé par vous.

Vous pouvez décider ici si un cookie d'analyse web unique peut être stocké dans votre navigateur afin de permettre à l'opérateur de la boutique de collecter et d'analyser diverses données statistiques.

Si vous souhaitez opter pour la non-acceptation, cliquez sur le lien suivant pour placer le cookie de désactivation Matomo dans votre navigateur. Votre visite sur cette boutique est actuellement suivie par Matomo Web Analytics. Cliquez ici pour que votre visite ne soit plus enregistrée.

 

 • Cloudflare

Nous utilisons le réseau de diffusion de contenu (CDN) de Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 Munich Allemagne (Cloudflare) sur notre site Web pour garantir la sécurité et la rapidité de notre site Web. Cela correspond à notre intérêt légitime (art. 6 al. 1 lit. f DSGVO).

Un CDN est un réseau de serveurs distribués capable d'optimiser la livraison de contenu à l'utilisateur du site Web. Cloudflare stocke vos informations principalement dans l'Espace économique européen, en fonction de l'emplacement actuel du visiteur du site Web.

Cloudflare traite les données de trafic entre notre société et les visiteurs du site Web. Les données suivantes peuvent être collectées dans le cadre du processus :

 • l'adresse IP,
 • le site Internet consulté,
 • le type de navigateur utilisé,
 • le système d'exploitation,
 • l'URL de référence,
 • le fournisseur demandeur

Cloudflare ne stocke aucune donnée personnelle et ne partage pas les données des utilisateurs avec des tiers. Dans la plupart des cas, les journaux de données nécessaires sont supprimés après 24 heures.

La fonctionnalité de notre site Web ne peut être garantie sans ce traitement.

Cloudflare a mis en place des mesures de conformité pour les transferts internationaux de données. Celles-ci s'appliquent à toutes les activités mondiales où Cloudflare traite des données personnelles dans l'UE. Ces mesures sont basées sur les clauses contractuelles types de l'UE (SCC). Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.cloudflare.com/de-de/gdpr/introduction/.

 

 • Liens vers les réseaux sociaux

CGM utilise les cookies Google à des fins de marketing uniquement si vous nous avez donné votre consentement ou - dans la mesure où les dispositions légales le prévoient - si vous ne vous y êtes pas opposé.

Vous trouverez de plus amples informations sur ces cookies à l'adresse https://policies.google.com/privacy?hl=fr.

 

 • Sécurisation

CGM prend toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger vos données à caractère personnel contre la perte et l'utilisation abusive. Vos données sont stockées dans un environnement d'exploitation sécurisé qui n'est pas accessible au public. Dans certains cas, vos données à caractère personnel sont cryptées lors de leur transmission grâce à la technologie Secure Socket Layer (SSL). Cela signifie que si votre navigateur prend en charge le protocole SSL, la communication entre votre ordinateur et les serveurs de CGM utilise une méthode de cryptage reconnue. Si vous souhaitez contacter CGM par courrier électronique, nous vous signalons que la confidentialité des informations transmises n'est pas garantie. Le contenu des courriers électroniques peut être consulté par des tiers. Nous vous recommandons donc de nous envoyer les informations confidentielles exclusivement par courrier postal.

 • Vos droits

Vous avez le droit d'être informé sur les données à caractère personnel vous concernant qui sont stockées, ainsi que le droit de rectification, de limitation du traitement, d'opposition, de portabilité des données et de suppression de ces données.

Si vous donnez votre consentement à CGM Belgium bvba, vous avez le droit de le révoquer à tout moment avec effet pour l'avenir. Nous nous engageons à supprimer toutes les données collectées à votre sujet. Toutefois, nous sommes légalement tenus de respecter les éventuelles périodes de conservation commerciales et fiscales, ce qui peut empêcher la suppression immédiate de ces données. Si ces raisons devaient influencer la suppression, nous vous en informerions.

En outre, vous avez le droit de vous plaindre auprès de l'autorité de contrôle responsable de la protection des données dont vous dépendez, si vous estimez que nous ne traitons pas correctement vos données à caractère personnel.

 • Modifications de cette politique de confidentialité

Veuillez noter que la présente politique de confidentialité peut être modifiée de temps à autre. Chaque version de la présente politique de confidentialité peut être identifiée par sa date et sa version à la fin de la présente politique de confidentialité. En outre, nous archivons toutes les versions antérieures de la présente politique de confidentialité pour que vous puissiez les consulter sur demande.

 

 • Responsable pour CGM Belgium bvba

https://shop.cgm.com/be/fr_BE/start/qui-sommes-nous/colophon/

 

 • Délégué à la protection des données

Si vous avez des questions concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de <<Entreprise CGM >>, qui est à votre disposition en cas de demande d'information ou de plainte :

Responsable pour CompuFit, Daktari et CGM Belgium:


Stefan Bartosch
CompuGroup Medical Belgium bvba
Brusselsesteenweg 283/10
9230 WETTEREN

 

Responsable pour les laboratoires:
Jean-Marc Houbben
CGM LAB Belgium S.A.
Rue Prés Champs 25b
4671 BARCHON

Délégué à la protection des données

Hilgers Fred
CompuGroup Medical Belgium
dpo.be@cgm.com

Autorité responsable

Pour CompuGroup Medical Belgium bvba et CGM LAB Belgium S.A.is:

Commission pour la protection de la vie privée.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Version: 2.0
Date: 04/06/2019

 

 

 

Statut: 16.07.2019

Version 1.0