Individuele basisopleiding

Individuele basisopleiding

€ 160,00
plus 21% VAT
Individuele basisopleiding voor CGM Daktari
Art. Nr.:
40013570
Beschikbaarheid:
Beschikbaar

Tijdens de basisopleiding overlopen we het programma stapsgewijs en lichten we de filosofie achter onze werkomgeving toe. We staan stil bij de verschillende modules, het aanmaken van een dossier, het overzichtelijk en vlot aanvullen van patiëntenadministratie en het ophalen van informatie over een -nieuwe- patiënt als fundament voor een goed en duidelijk contact. Verder zien we hoe u daaropvolgend het medische contact met de patiënt correct en efficiënt registreert, voorschriften en brieven genereert en hoe u na het consult de patiënt ook kan opvolgen.

 

Hieraan onlosmakelijk verbonden zijn de eHealth-diensten; GMD, SumEHR, Hoofdstuk IV, Vaccinnet, ... Waar vinden we deze terug en hoe dienen we deze correct te gebruiken?

 

Binnen deze module zien we onder andere:

  1. Een initiatie in de hoofdschermen van Daktari; patiëntendossier, post en facturatie
  2. Hoe we een dossier aanmaken, terugvinden, archiveren
  3. Het verleden, heden en toekomst in één oogopslag
  4. Verloop consulatie; SOEP
  5. Hoe het overzicht van verslagen en labo’s bewaren
  6. Correct zorgelementen aanmaken en linken
  7. eHealth-diensten consulteren en gebruiken
  8. Basisfacturatie

 

Voor de basistraining voorzien we standaard twee uur. Op deze manier kan er zonder tijdsdruk na de theoretische uitleg ook gefocust worden op het gebruik van Daktari in de praktijk. Na het oriënteren tussen de verschillende modules focussen we ons dus ook op het effectieve verloop van een dag; post binnenhalen, een dossier en consult opbouwen, tegemoetkoming aanvragen, vaccins toedienen, registreren en synchroniseren,… Kortom: na deze training zal u over de nodige inzichten beschikken om het programma eigen te maken.

Vaak schieten extra vragen pas later binnen, nadat u even de tijd had alles te laten bezinken of net wanneer u zelf verder in het programma

€ 160,00
plus 21% VAT